Bijeenkomst

Zorgcongres: Duurzaamheid, van visie naar uitvoering! (volgeboekt)

Laden Bijeenkomsten
  • Deze bijeenkomst is voorbij.

Bijeenkomst informatie

12 april van 09:00 – 16:15

Rabobank

Croeselaan 18
Utrecht, 3521 CB

Sectoroverstijgend

Belangrijk:
Bij afmelding na dinsdag 9 april of afwezigheid bij het congres ontvangen deelnemers een no-shownota van € 150,00.

In navolging van ons succesvol congres Koplopers in de zorg in 2022 organiseren ActiZ, Fizi, Intrakoop, NVTZ, NVZ en de Rabobank ook dit jaar een inspirerend en verdiepend duurzaamheidscongres. De rode draad van dit congres voor beslissers in de zorg is om alle kanten van een duurzaamheidsbeweging binnen organisaties te laten zien.

Verduurzaming in de zorg staat inmiddels op de bestuurlijke agenda’s. Maar hoe gaan we de verduurzaming goed organiseren en borgen? Hoe gaan we meten en rapporteren? En hoe gaan we het financieren? Dat is wat veel bestuurders, toezichthouders, directie of leden van management teams nu bezighoudt.

Urgentie

Beslissers in de zorg zijn soms nog te weinig doordrongen van de maatschappelijke urgentie óf hebben onvoldoende zicht op de brede organisatie-impact. Het is een relatief nieuw onderwerp voor het management, de besturen en toezichthouders, dat zijn structurele en strategische plek vaak nog moet krijgen. Het congres wil daar wat aan doen door inzichten en handreikingen te geven.

Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Hans Oosterkamp en keynote spreker en transformatieprofessor Jan Rotmans nemen we je mee in hoe een transitieproces werkt en geven voorbeelden van projecten en tools. Ook zullen we casussen bespreken vanuit de verschillende rollen en de daarbij behorende perspectieven.

Praktijk

Het Bravis ziekenhuis zal het proces delen van hun groene nieuwbouw. Ook ouderzorgorganisatie Omring laat zien hoe zij met het thema duurzaamheid aan de slag zijn gegaan en het een strategische plek krijgt binnen deze stichting. Medewerkers, toezichthouder en leiding nemen je mee in de ontwikkelingsgang en vertellen over de worstelingen. Daarbij belichten we het perspectief van de zorgverzekeraar en voeren de Rabobank en Marjo Vissers (CEO) van VGZ Zorgverzekering plenair een dialoog.

Het zorgcongres Duurzaamheid, van visie naar uitvoering wordt speciaal georganiseerd voor bestuurders, toezichthouders en commissarissen, directie/beleid en financials in de zorg en welzijn.

Voor wie?

Workshops

Tijdens het zorgcongres zijn er twee workshoprondes, waarbij er gekozen kan worden uit twee van de onderstaande acht workshops.

Programma

TijdstipOnderdeelOnderwerpDoor
09.00Ontvangst
09.30OpeningHans Oosterkamp (dagvoorzitter)
09.45PlenairHoe integreert het Bravis ziekenhuis duurzaamheid in de nieuwbouwplannen en de bedrijfsvoering?
Leo Simons en Anita Donkers vertellen over
hun praktijkervaringen.
Leo Simons (manager bedrijfszaken en programmamanager nieuwbouw) & Anita Donkers (adviseur Duurzaamheid)
10.15PlenairHet nut van een doorlopende dialoog over Duurzaamheid
Bij Omring is de duurzaamheidsambitie van de organisatie een expliciet en terugkerend thema in de dialoog tussen bestuur en toezichthouder.

Bestuurder en toezichthouder vertellen over vorm en inhoud van deze dialoog, de vele dilemma’s en staan stil bij het icoonproject van het groene verpleeghuis op Texel.
Frido Kraanen (lid Raad van Bestuur Omring) &
Peter Littooij (vicevoorzitter en voorzitter remuneratiecommissie, lid auditcommissie)
10.40Pauze
11.10PlenairReflecteren op de casussen in care en cureJan Rotmans (hoogleraar en wetenschapper op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en transities)
11.40PlenairHoe kunnen zorgverzekeraars en banken bijdragen aan de duurzaamheid van zorginstellingen?Marjo Vissers-Kuijpers (CEO van Coöperatie VGZ) & Michel van Schaik (directeur Gezondheidszorg Rabobank)
12.10Aankondiging workshops
12.15Lunch
13.10Workshops
ronde 1
Keuze uit onderstaande workshops
1. Rapporteren over duurzaamheid: Een ‘moetje’ of ook een kans?
2. Hoe krijg je een duurzaam investeringsplan gefinancierd?
3. Duurzaamheid van beleid naar praktijk (care)
4. Regionale samenwerking bij verduurzaming succesvol?
5. Raad van Verbinding en/of Raad van Toezicht?
Duurzaamheid versnelt roep om doorontwikkeling RvT
6. Hoe de beweging te maken naar minder co2 uitstoot en meer grondstoffen hergebruik?
7. Versnellen! Hoe bestuurders en werkvloer effectief samenwerken
8. Duurzaamheid van beleid naar praktijk (cure)
14.10Workshops ronde 2Keuze uit bovenstaande workshops
15.10Afsluiting dagvoorzitterWrap-upHans Oosterkamp (dagvoorzitter)
15.15AfsluitingJorrit Wigchert (voorzitter Fizi)
15.20Netwerktijd met borrel

Terugblik congres Koplopers van de zorg

Het congres wordt mede georganiseerd door:

Aankomende bijeenkomsten

Bijeenkomst
Jaarevent

Fizi Jaarevent 2024

  • Lunteren
  • 25 september 09:00 - 26 september 17:30
Regionaal

Actuele ontwikkelingen binnen de sector VVT

  • Dordrecht
  • 10 oktober, tijdstip volgt