Hoe is Fizi georganiseerd?

Dagelijks en algemeen bestuur

Ons bestuur wordt gevormd door een dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het algemeen bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur, de voorzitters en secretarissen van de vier sectorbesturen en de voorzitter van de communicatiecommissie. Het verenigingsbureau in Assen vormt het centrum van alles wat Fizi organiseert en ondersteunt de tientallen vrijwillige bestuursleden.

Sectoren en sectorbesturen

Fizi bestaat uit vier sectoren, die elk hun eigen bestuur hebben (het sectorbestuur):

Deze sectoren zijn onderverdeeld in verschillende regio’s, die de basis van onze vereniging vormen. Regiovertegenwoordigers vormen samen met de voorzitter en secretaris van de sector de sectorbesturen. Zij bespreken tijdens sectorvergaderingen vooral vakinhoudelijke onderwerpen.

Commissies

Communicatiecommissie
De communicatiecommissie bepaalt de inhoud van het vaktijdschrift Fizier dat drie keer per jaar verschijnt. De voorzitter van deze commissie maakt ook deel uit van het algemeen bestuur.

Kascommissie
De kascommissie controleert de financiële administratie en jaarrekening van Fizi en geeft hiervan een verklaring af in het jaarverslag.

Commissie van Beroep
De commissie van beroep wordt ingeschakeld bij een conflict tussen leden en bestuur of binnen het bestuur.

Partners

Partners van Fizi willen net als wij bijdragen aan het verbeteren van de zorg. Kennispartners delen hun specifieke expertise met de leden omtrent nieuwe regelgeving, technologische ontwikkelingen of andere relevante kennis voor de zorgfinancial. Exposurepartners van Fizi dragen financieel bij aan de vereniging en komen extra onder de aandacht bij leden. Benieuwd naar de mogelijkheden? We vertellen je graag over de voordelen om partner van Fizi te worden.