Bericht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Accountants over de WNT

Invloed intra-groep detachering op de verantwoording en controle

Om leden te ondersteunen bij de uitvoering van het WNT-controleprotocol 2023 heeft de NBA op 12 maart 2024 NBA Alert 47 gepubliceerd: Invloed intra-groep detachering op de controle van de WNT-verantwoording.

De NBA heeft het ministerie gewezen op het feit dat de huidige wet- en regelgeving en interpretatie daarvan leidt tot knelpunten in de verantwoording en de controle van de WNT-gegevens. Met als gevolg een hausse aan verklaringen met beperking of oordeelonthoudingen. Dit leidt overigens ook tot tijdrovende opvolgingsactiviteiten van het ministerie en van het CIBG als toezichthouders.

De NBA heeft per brief aan de minister benadrukt dat de WNT een belangrijk maatschappelijk belang borgt. En nogmaals haar bezorgdheid geuit over de gevolgen van de door het ministerie doorgevoerde uitleg in de Uitvoeringsregeling van de Wet Normering Topinkomens (WNT) 2023.

Heb je behoefte aan nadere toelichting, richt je dan tot je eigen accountant.

Het laatste nieuws

LOGEX is nieuwe kennispartner van Fizi

Al jarenlang werken we samen met vele financials in de zorg op uiteenlopende en innovatieve onderwerpen. Wij zijn dan ook...

Experiment zinnig en simpel verantwoorden Wlz

Onlangs lanceerde de NZa de nieuwe beleidsregel ‘Experiment zinnig en simpel verantwoorden Wlz’. Hiermee ontstaat per verantwoordingsjaar 2024 ruimte voor...

Terugblik GZ Event: toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Transformeren kun je leren Transformeren kun je leren! Gelukkig maar, want dat er een transitie nodig is in de zorg...