Experiment zinnig en simpel verantwoorden Wlz

Onlangs lanceerde de NZa de nieuwe beleidsregel ‘Experiment zinnig en simpel verantwoorden Wlz’. Hiermee ontstaat per verantwoordingsjaar 2024 ruimte voor alternatieven voor de Wlz-nacalculatie. 

Inmiddels lobbyt Fizi via de Commissie Aanpak Administratieve Lasten (CAAL) al jaren voor de afschaffing van (de controleverklaring bij) de nacalculatie binnen de Wlz. Onlangs werd op dit punt een stap(je) gezet: vanaf 2023 mogen zorgaanbieders met meerdere nacalculaties – onder voorwaarden – consolideren. Zie hiervoor het controleprotocol en de nadere regel Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2023. Hoewel de impact hiervan niet voor iedereen even merkbaar zal zijn, levert consolideren wel degelijk administratieve lastenvermindering op. Maar, we zien het als een tussenstap. Het is nog niet genoeg… 

We weten ons gesteund door het rapport ‘Is dit wel verantwoord’ van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving om verdere afschaling van de huidige verantwoordingsystemen te verwachten. Zo valt het volgende te lezen: ‘Zowel accountants als zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen meer dan nu risicogestuurd en gedifferentieerd toezicht toepassen. Verantwoording over kwaliteiten rechtmatigheid kan afgelegd worden door gebruik te maken van al in het reguliere zorgproces vastgelegde gegevens.’
En verderop: ‘Daarnaast kunnen accountants zorgen voor controleprotocollen die ruimte bieden voor alternatieve jaarverantwoording. Daar waar wetgeving dat belemmert, moet de beroepsgroep dat bij de politiek aanhangig maken. Wanneer er meer ruimte komt voor alternatieve vormen van jaarverantwoording, kan de zorgsector de nieuwe mogelijkheden van de digitalisering ook beter benutten, bijvoorbeeld door te verwijzen naar informatie die via het internet beschikbaar is.’  

In lijn met het RVS-rapport zet de NZa nu dus een volgende stap; alternatieven voor de Wlz-nacalculatie zijn bespreekbaar! In de beleidsregel staat het als volgt omschreven: ‘Een experiment kan zich richten op alternatieve invulling van het nacalculatieproces en van de nacalculatie-opgave, bijvoorbeeld door verantwoording middels de jaarrekening en het steunen op controles die elders in de keten gedaan zijn door bijvoorbeeld zorgaanbieders, hun accountants, of zorgkantoren.’ 

Wat ons betreft klinkt dit als muziek in de oren. Geen separate verklaring meer bij de Wlz-nacalculatie, maar maximaal steunen op al verrichte controles en beschikbare informatie. Het vermindert de administratieve lasten en controledruk voor zorgaanbieders en biedt accountants de ruimte om zich met relevante(r) werkzaamheden bezig te houden. En, het smaakt naar meer… Want wat voor de Wlz mogelijk is zou toch ook binnen het sociaal domein het proberen waard zijn?!  

Ben jij ook enthousiast geworden over het experiment binnen de Wlz? Maak dan afspraken met jouw zorgkantoor! Zie de aanvraagprocedure in de beleidsregel. Van harte aanbevolen. 

Het laatste nieuws

LOGEX is nieuwe kennispartner van Fizi

Al jarenlang werken we samen met vele financials in de zorg op uiteenlopende en innovatieve onderwerpen. Wij zijn dan ook...

Terugblik GZ Event: toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Transformeren kun je leren Transformeren kun je leren! Gelukkig maar, want dat er een transitie nodig is in de zorg...

Bericht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Accountants over de WNT

Invloed intra-groep detachering op de verantwoording en controle Om leden te ondersteunen bij de uitvoering van het WNT-controleprotocol 2023 heeft...