Werkwijze Financiële Zorgthermometer

Representatief onderzoek

Het onderzoek wordt ieder kwartaal uitgezet onder een brede groep van financieel managers. Zij vertegenwoordigen een representatief deel van de sector. Personen die vaker deelnemen zullen een aantal vragen herkennen die periodiek terugkomen in de Financiële Zorgthermometer. Deze vragen maken het mede mogelijk om veranderingen die in de loop van de tijd plaatsvinden te monitoren.

De vragenlijst

De Financiële Zorgthermometer is opgebouwd uit verschillende onderdelen: een algemeen deel, een deel met betrekking tot stakeholders, een deel met betrekking tot financiering en een deel met betrekking tot de interne organisatie. Een aantal vragen blijven onveranderd in elk volgend onderzoek. Dit om een trend te kunnen signaleren in de opvattingen en verwachtingspatronen. Andere vragen variëren om zo aan te kunnen sluiten op de actualiteit of om te onderzoeken in hoeverre actuele, politieke of economische ontwikkelingen invloed hebben op de ontwikkeling van de financiële positie van zorginstellingen. Voor elke enquête worden de vragen aan een klankbordgroep vanuit de vereniging voorgelegd, waarin de verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn.

De uitkomsten

Zodra de resultaten van een enquête bekend zijn, worden ze onder de Fizi-leden bekend gemaakt via e-mail en op de website geplaatst. Daarnaast brengen wij ze, middels een persbericht, onder de aandacht bij externe partijen als vakbladen, koepelorganisaties en andere grote spelers in het veld. Dit bericht wordt vaak opgepakt, bijvoorbeeld in Skipr, Zorgvisie en het Financieel Dagblad of om naar te refereren in antwoorden op Kamervragen.