Bestuur en verenigingsbureau

Ons bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Samen met de voorzitter van de communicatiecommissie en de voorzitters en secretarissen van de vier sectorbesturen, vormen zij het algemeen bestuur. Het verenigingsbureau in Assen ondersteunt het dagelijks en algemeen bestuur en de sectorbestuursleden.

Filters

Sla filters over

Bestuur

Jorrit Wigchert

Voorzitter Fizi

Arnold Wijngaarden

Secretaris Fizi

Henk Bolhuis

Penningmeester Fizi

Dominika Tulp

Secretaris sectorbestuur GGZ

Daan van Houtum

Voorzitter communicatiecommissie

Lando de Kool

Voorzitter sectorbestuur GGZ

Hanneke Dielissen

Secretaris sectorbestuur VVT

Jurgen Vos

Secretaris sectorbestuur GZ

Martin Meijerink

Voorzitter sectorbestuur ZR

Christien Zuidersma

Relatiebeheerder

Nicole Dijk

Medewerker financiële administratie & activiteiten

Wiesje Elsinga

Medewerker financiële administratie & activiteiten