Intervisietraject
Young Financials

Als Young Financial in de zorgsector komt er heel wat op je af. En voor je het weet ben je verzeild geraakt in je werkbubbel. Maar hoe fijn is het om andere jonge vakgenoten te ontmoeten en van elkaar te leren?!

Daarom start er weer een nieuwe intervisiereeks speciaal voor Young Financials. Tijdens deze sessies leer je van elkaar en van de gastsprekers. Intervisie betekent jezelf verder ontwikkelen, je netwerk verstevigen en je kennis vergroten.

Waarom intervisie?

Een zorgfinancial heeft vaak weinig gelegenheid om te sparren met vakgenoten over vragen die hem/haar bezig houden. Gebeurt dit wel, dan gaat dit meestal over vakinhoudelijke vragen, de harde kant. Het gaat zelden over andere aspecten van het uitoefenen van het vak, de zachtere kant. Dat is jammer, want ieder loopt in de eigen organisatie vaak tegen vergelijkbare vraagstukken aan waarop een antwoord wordt gezocht.

Intervisie biedt een mooi platform om met een aantal vakgenoten de tijd te nemen om jouw problemen of vraagstukken met elkaar te verkennen en verder uit te diepen in een vertrouwelijke setting.

Wat is intervisie?

Intervisie is een prettige methode om samen met vakgenoten te leren, ervaringen uit te wisselen en niet-inhoudelijke vaardigheden verder te ontwikkelen. Tijdens een bijeenkomst leg je een werkprobleem voor aan een aantal collega’s. Jouw vraagstuk wordt op een gestructureerde manier behandeld. Je krijgt feedback van de andere deelnemers, veelal in de vorm van vragen. Deze vragen leiden tot een diepgaande analyse en dat geeft nieuwe inzichten, niet in de laatste plaats omdat ieder vanuit de eigen invalshoek en ervaring een bijdrage levert. De feedback van collega’s kan ook leiden tot reflectie op onderliggende denk- en werkpatronen, valkuilen of gedrag. Uiteraard kies je als inbrenger zelf voor de uiteindelijke aanpak of oplossing die je het meest aanspreekt. En het meedenken met het vraagstuk van een ander geeft vaak ook nieuwe inzichten bij de deelnemers.

Procesbegeleiding

Om succesvolle intervisiesessies te hebben, vinden die plaats onder professionele begeleiding. De procesbegeleiders zijn voorzitter van de bijeenkomst en begeleiden de deelnemers in subgroepen binnen de structuur van de gehanteerde intervisiemethode. Zij doen gepaste interventies of geven verdiepende feedback en bewaken de veilige en vertrouwelijke setting van de intervisiesessies en de voortgang in de opeenvolgende sessies. Vertrouwelijkheid is belangrijk voor het goed functioneren van een intervisiegroep. Wij vragen daarom expliciet aan alle deelnemers om alles wat zij tijdens een bijeenkomst uitwisselen binnenskamers te houden. En dat ieder vanuit positieve intenties zijn bijdrage levert aan de intervisiesessies en streeft naar maximale deelname en aanwezigheid.

Aanbod

Het intervisietraject bestaat uit vier bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn om de twee à drie maanden. Iedere bijeenkomst duurt circa drie uur. De eerste intervisiebijeenkomst besteden we aan kennismaking, creëren van een vertrouwde setting, uitgebreide introductie van het intervisieproces en behandeling van een eerste vraagstuk. Voor de volgende bijeenkomsten streven we ernaar om per bijeenkomst meerdere ingebrachte vraagstukken groepsgewijs te behandelen.

Daarnaast reiken we passende theoretische verdieping aan. En aan het eind van elke bijeenkomst wordt een ‘meet-the-CFO’ sessie georganiseerd met een ervaren zorgfinancial om ervaringen en levenslessen op te doen.

Algemene informatie

Het intervisietraject is speciaal bedoeld voor Young Financials t/m 32 jaar die zich persoonlijk verder willen ontwikkelen en uiteraard lid zijn van Fizi.

Ben je (nog) geen lid?
Bekijk dan onze Fizi lidmaatschappen en ontdek de voordelen.

De intervisiegroep bestaat uit 10-12 deelnemers, waarbij de groep zich voor de intervisievraagstukken opsplitst in twee parallelle subgroepen van 5-6 deelnemers.

De data voor het volgende intervisietraject zijn:

  • 24 april 2024  
  • 12 juni 2024
  • 11 september 2024
  • 6 november 2024

De inloop is iedere keer vanaf 14.15 uur en om 15.00 uur starten we met het programma. We rekenen op een mooie opkomst!

Verhinderd, maar wil je wel graag deelnemen?
Neem dan contact met ons op en laat weten dat je interesse hebt in deelname aan het volgende intervisietraject.

Centraal in Nederland.

Voor de Young Financials die lid zijn van Fizi wordt de deelname gratis aangeboden. De intervisiereeks vertegenwoordigt een waarde van € 1.250,- per persoon. Er wordt wel een no-show-fee gerekend van € 100,- per gemiste bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomsten word je deskundig begeleid door Dick de Groot, een ervaren trainer/teamcoach en zorgfinancial, specialist in ontwikkeling van mensen en organisaties.

Nog geen Fizi-lid,

maar wel interesse?

Ontdek onze lidmaatschappen!

Dit zeggen eerdere deelnemers

“Ik vond het erg waardevol om in een vertrouwde omgeving met andere jonge collega’s in te gaan op thema’s die in mijn werk spelen.”

“Ik ben bij alle vier de intervisiebijeenkomsten geweest en kijk hier positief op terug. Ik vond het fijn om te horen waar andere young financials tegenaan lopen en herkende hier veel in. De onderwerpen waren interessant en leerzaam.

Zien we je bij het intervisietraject voor Young Financials?

Meld je dan direct aan!

Wellicht is dit ook interessant voor jou!

Implementatietraject Rolling forecasting

Ga jij voor een succesvolle invoering van rolling forecasting binnen jouw zorgorganisatie en wil je hierbij optrekken met en leren van collega’s uit jouw sector? Dan is dit het perfecte implementatietraject voor jou!