Implementatietraject
Rolling forecasting

Rolling forecasting is een dynamische benadering van forecasting waarbij voortdurend nieuwe, actuele gegevens worden toegevoegd om een meer nauwkeurig beeld te krijgen van de toekomstige financiële prestaties van een organisatie. Ga jij voor een succesvolle invoering van Rolling forecasting binnen jouw zorgorganisatie en wil je hierbij optrekken met en leren van collega’s uit jouw sector? Dan is dit het perfecte implementatietraject voor jou!

Na het succes van het whitepaper Rolling forecasting voor de zorgsector en twee drukbezochte bijeenkomsten over Rolling forecasting in de zorg, heeft Fizi met Verstegen accountants en adviseurs het Implementatietraject Rolling forecasting ontwikkeld. Dit traject is gericht op financials die werkzaam zijn bij zorgorganisaties en die een volgende stap gaan zetten met Rolling forecasting.

Invulling van het implementatietraject

Binnen het implementatietraject worden deelnemers in groepen (ca. 10-12 deelnemers per groep) begeleid bij hun implementatie van Rolling forecasting. Het implementatietraject is opgebouwd uit 6 dagdelen, verspreid over anderhalf jaar. Onder begeleiding van Jos Mennes en Frans van der Plaat van Verstegen accountants en adviseurs, ga je samen met andere financials uit de zorg aan de slag met de bouwstenen voor een succesvolle invoering van Rolling forecasting binnen jouw zorgorganisatie.

Tijdens het traject staan de uitwisseling van opgedane kennis en ervaring en de reflectie daarop vanuit andere deelnemers centraal. De opgedane inzichten worden verrijkt met de inbreng van experts op het gebied van modelontwikkeling, organisatie-impact, best-practices etc. Deelnemers van het implementatietraject kunnen daarnaast gebruik maken van de helpdesk vanuit Fizi/Verstegen accountants en adviseurs gedurende de looptijd van het traject. De perioden tussen de dagdelen geven voldoende tijd om opgedane inzichten in te zetten in de eigen organisatie.

Wat is uniek aan het implementatietraject Rolling forecasting?

 1. Het is geen cursus over Rolling forecasting, maar een inhoudelijke begeleiding van de implementatie van Rolling forecasting bij jouw organisatie (dus geen BOL, maar een BBL)
 2. Naast de sessies per kwartaal, kun je gebruik maken van een eerstelijns helpdesk van Verstegen en andere deelnemers (via een vooraf ingericht community-platform)
 3. Omdat je met ongeveer 10 deelnemers in hetzelfde vaarwater zit, kun je jouw dilemma’s, knelpunten en oplossingsrichtingen heel snel ‘valideren’ bij de andere deelnemers en de betrokken adviseurs van Verstegen
 4. Met de andere deelnemers kun je prioriteiten en accenten aanbrengen in de breedte en de diepgang van te bespreken thema’s en eventueel uit te nodigen externe specialisten op het gebied van bijvoorbeeld geautomatiseerde modellen voor Rolling forecasting
 5. Als deelnemers kun je – ná het implementatietraject – er altijd voor kiezen om een vorm van intervisie voort te zetten voor verdere optimalisatie, al dan niet onder begeleiding van externe deskundigen.
 • Nulmeting: waar staat jouw organisatie met Rolling forecasting, waar lopen jullie tegenaan en wat betekent dit voor jou(w rol) de komende periode? De uitkomsten geven inzicht in de ambities en het vertrekpunt van iedere deelnemer en geven concrete aanknopingspunten voor het toespitsen van de inhoud van de resterende dagdelen op de behoeften van de deelnemers.
 • Gastspreker: Jeroen van Bommel, Directeur bedrijfsvoering bij Van Neynsel (VVT)
 • Welke stip zetten we als groep op de horizon.

Wat zijn randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van Rolling forecasting? Voldoet jouw organisatie al aan deze randvoorwaarden of is hier werk aan de winkel? En welke knelpunten worden ervaren en/of liggen op de loer bij de implementatie van Rolling forecasting en hoe speel je daar tijdig en effectief op in? Daar gaat het over bij dagdeel 2, waarbij we zowel voor randvoorwaarden als knelpunten ingaan op aspecten als:

 • Besturingsmodel en managementstijl
 • Rolinvulling en rolopvatting controllers en relatie met het management van het primair proces
 • Administratie
 • Informatiebehoefte en informatievoorziening
 • Informatietechnologie
 • Leiderschap en eigenaarschap
 • Cultuur

Gastspreker: Informatie-, organisatie- en veranderkundige

Hoe ga je de verbinding maken tussen de ‘traditionele’ begroting en Rolling forecasting? Het is belangrijk om een vertrouwd vertrekpunt te hebben en tegelijkertijd is een valkuil dat het vertrekpunt ook het eindpunt blijft. Hoe maak je – vanuit de begroting 2024 – op een effectieve manier de ombuiging naar een (schaduw) Rolling forecasting? Hoe neem je jouw organisatie hierin mee, zodat de behoefte aan een begroting 2025 afneemt tot (bijna) nul?

Hier gaat het over bij dit derde dagdeel, waarbij uiteraard ook een belangrijke verbinding is met de uitkomsten vanuit de dagdelen 1 en 2.

Zijn de informatiesystemen van jouw organisatie, inclusief BI-tools etc., goed geëquipeerd voor periodieke betrouwbare en efficiënt te genereren RF-rapportage? Welke toepassingen worden door andere organisaties hiervoor gebruikt en wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Zijn er geautomatiseerde toepassingen in de markt die het genereren van RF-rapportages sterk ondersteunen?

Gastspreker(s): Leveranciers van specifieke RF-tools.

Wat zijn de ervaringen uit de pilotfase? Is jouw organisatie er klaar voor om het jaar 2026 in te gaan zonder begroting? Is het management goed voorbereid en staan zij écht klaar om op basis van Rolling forecasting te sturen? Welke ondersteuning vanuit Control is daarbij gewenst/gevraagd? Zijn de wederzijdse verwachtingen daarbij helder? Wat is daar nog voor nodig in termen van basisadministratie, techniek, organisatie en cultuur etc.? Hoe helpen we elkaar om de laatste barrières te slechten om vanaf boekjaar 2025 echt over te gaan op Rolling forecasting in plaats van de begroting?

Gastspreker: Informatie-, organisatie- en veranderkundige

Welke resultaten heeft jouw organisatie het afgelopen anderhalf jaar geboekt rondom Rolling forecasting? Zijn de ambities gerealiseerd en welke vervolgstappen lijken hierbij verstandig?

Deelnemers formuleren samen de actiepunten voor de komende periode voor hun organisatie en gaan na of en hoe zij elkaar bij het realiseren hiervan kunnen helpen.

Het implementatietraject biedt advies en begeleiding bij de implementatie van Rolling forecasting. De opzet is zodanig dat er veel ruimte is voor maatwerk en interactie. Een actieve deelname wordt daardoor zowel in de tijd als op de inhoud begeleid tot een succesvolle implementatie.

Algemene informatie

Het implementatietraject Rolling forecasting is speciaal bedoeld voor zorgfinancials. Zowel leden als niet-leden van Fizi kunnen deelnemen.

Ben je (nog) geen lid?
Bekijk dan onze Fizi lidmaatschappen en ontdek de voordelen.

Per periode kunnen er 10-12 personen deelnemen aan het implementatietraject. Bij veel interesse kan er een extra traject gestart worden.

Het implementatietraject vindt op de onderstaande data plaats.

 • 4 september 2024
 • 9 oktober 2024
 • 4 december 2024
 • 26 februari 2025
 • 11 juni 2025
 • 8 oktober 2025

Het traject vormt één geheel, er kan niet op afzonderlijke dagdelen worden ingeschreven. De bijeenkomsten kunnen niet online worden gevolgd en er vinden geen opnames plaats.

Verhinderd op bovenstaande data, maar wel interesse?
Neem dan contact met ons op en laat weten dat je interesse hebt in deelname aan het volgende programma.

Eldermans|Geerts – Driebergseweg 16C, 3707 JB Zeist.

Voor de leergang betalen leden € 4.850,- per deelnemer en niet-leden € 5.600,- per deelnemer. Mocht je met twee deelnemers uit je organisatie willen deelnemen, dan krijgt de tweede deelnemer 50% korting. 

Jos Mennes en Frans van der Plaat van Verstegen accountants en adviseurs

Nog geen Fizi-lid,

maar wel interesse?

Ontdek onze lidmaatschappen!

Zet jij de volgende stap met Rolling forecasting?

Schrijf je dan nu in!

Wellicht is dit ook interessant voor jou!

Programma ChatGPT & AI, onderdeel van de Fizi Academy

Programma ChatGPT & AI voor zorgfinancials

Het programma is gericht op de toepassing van AI en ChatGPT in de dagelijkse praktijk van zorgfinancials met aandacht voor het stroomlijnen van werkprocessen, verbeteren van cliëntinteracties en ondersteunen van data-gestuurde besluitvorming.

Intervisietraject voor Young Financials

Als Young Financial in de zorgsector komt er heel wat op je af. Daarom start er een nieuwe intervisiereeks voor Young Financials. Intervisie betekent jezelf verder ontwikkelen, je netwerk verstevigen en je kennis vergroten.