Programma ChatGPT & AI, onderdeel van de Fizi Academy

Programma ChatGPT & AI voor zorgfinancials

In het huidige digitale tijdperk, waarin technologische innovaties zoals kunstmatige intelligentie (AI) en ChatGPT een steeds prominentere rol spelen, worden zorgfinancials geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en kansen. Fizi, als vooraanstaande vereniging voor zorgfinancials, erkent het belang van voortdurende professionalisering op het gebied van digitalisering, procesoptimalisatie en datamanagement. In samenwerking met ervaren educatieve partners ontwikkelt Fizi een geavanceerd opleidingsprogramma.

Dit programma is speciaal ontworpen om de integratie van AI en ChatGPT in de dagelijkse praktijk van zorgfinancials te bevorderen, met een focus op het verbeteren van efficiëntie, klantenservice en strategische data-analyse binnen de zorgadministratie en het financieel beheer. Het programma is nauw afgestemd op de actuele thema’s binnen de zorg, waaronder digitalisering en technologie, en biedt een praktische benadering van het gebruik en de toepassing van AI in de zorgsector. De deelnemers zullen ontdekken hoe AI-tools en ChatGPT ingezet kunnen worden voor het stroomlijnen van werkprocessen, het verbeteren van de interactie met cliënten en het ondersteunen van datagestuurde besluitvorming, met een sterke nadruk op ethiek en naleving van regelgeving.

Tijdens interactieve sessies krijgen de deelnemers de kans om hands-on aan de slag te gaan met de materie, waardoor de opgedane kennis direct in de praktijk gebracht kan worden. Dit initiatief onderstreept de inzet van Fizi om de professionaliteit en toekomstbestendigheid van zorgfinancials in een snel veranderende digitale wereld te waarborgen.

We starten ons programma met een diepgaande blik op de fundamenten van kunstmatige intelligentie en ChatGPT, en hoe deze revolutionaire technologieën de potentie hebben om de zorgsector te transformeren. De deelnemers krijgen inzicht in de diverse mogelijkheden van AI, variërend van procesoptimalisatie tot verbeterde patiëntenzorg. We verkennen samen hoe AI-toepassingen zoals voorspellende analyses, gepersonaliseerde zorgplannen en geautomatiseerde diagnostische systemen niet alleen de efficiëntie binnen zorginstellingen kunnen verhogen maar ook de kwaliteit van de zorg voor patiënten aanzienlijk kunnen verbeteren.

Een praktijkvoorbeeld illustreert de implementatie van AI-gestuurde diagnostische tools in een partnerziekenhuis of zorginstelling, waarmee we een concrete blik werpen op de voordelen en uitdagingen van dergelijke innovaties binnen de zorg.

Dit dagdeel verdiept zich in de cruciale rol van AI bij het beheer en de analyse van zorgdata. We bespreken hoe AI-technologieën kunnen helpen bij het structureren, analyseren en interpreteren van grote datasets, wat essentieel is voor het verbeteren van de patiëntenzorg en het stroomlijnen van operationele processen. Voorbeelden van toepassingen omvatten het gebruik van machine learning voor het identificeren van patronen in patiëntengegevens, wat kan leiden tot vroegtijdige diagnose van ziekten, en het gebruik van AI voor het optimaliseren van de inzet van personeel en middelen op basis van voorspelde patiëntenstromen.

Een specifiek voorbeeld toont hoe AI is ingezet om patiënten- of cliëntenstromen in een zorginstelling te voorspellen, waardoor de planning en allocatie van middelen efficiënter en effectiever worden.

In dit segment ligt de focus op het verbeteren van patiënten-/cliëntenzorg en -interactie door middel van AI. We verkennen het gebruik van AI-chatbots voor directe ondersteuning aan patiënten en cliënten, evenals het interne gebruik ervan door medewerkers voor het trainen van beleidsregels en procedures.  

Een best practice voorbeeld illustreert de ontwikkeling van een AI-chatbot die specifiek is ontworpen om veelgestelde vragen van patiënten en cliënten te beantwoorden, wat bijdraagt aan een verbeterde patiënttevredenheid en efficiëntie in het klantcontactcentrum.

Dit dagdeel is gewijd aan het benutten van AI en Robotic Process Automation (RPA) voor het automatiseren van administratieve processen binnen de zorgsector. We verkennen hoe deze technologieën kunnen worden ingezet om tijdrovende en repetitieve taken te automatiseren, zoals patiëntendossiervorming, afspraakplanning, en facturatie- en declaratieprocessen.

Dit niet alleen om de efficiëntie te verhogen, maar ook om de kans op menselijke fouten te verkleinen en medewerkers meer ruimte te geven voor patiëntgerichte taken.

Een specifiek voorbeeld van een best practice is de implementatie van RPA voor het stroomlijnen van facturatie- en declaratieprocessen in een zorginstelling, wat heeft geleid tot een significante vermindering van de verwerkingstijd en een verbetering van de nauwkeurigheid. Daarnaast bespreken we het gebruik van tools zoals Zapier voor het integreren van verschillende applicaties en systemen, wat verdere automatisering en efficiëntieverbeteringen mogelijk maakt.

In dit dagdeel richten we ons op de ethische overwegingen en compliance in de toepassing van AI binnen de zorgsector. Het is cruciaal dat de implementatie van AI-technologieën in overeenstemming is met ethische normen en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), om de privacy en rechten van patiënten te beschermen.

We bespreken de uitdagingen en verantwoordelijkheden die komen kijken bij het gebruik van AI, inclusief de noodzaak van transparantie, verantwoording, en het voorkomen van bias. Een best practice voorbeeld is een workshop over AI-implementatie, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan het naleven van de AVG, het waarborgen van patiëntprivacy en het ethisch gebruik van patiëntgegevens.

Daarnaast verkennen we andere toepassingen van AI in de zorg, zoals spraak-naar-tekst voor het automatiseren van verslaglegging en computer vision voor het ondersteunen van diagnostische processen. We sluiten af met een toelichting op de opdracht, waarbij deelnemers de kans krijgen om de geleerde concepten toe te passen in een praktijkgerichte setting, met als doel het ontwikkelen van een eigen AI-toepassing of het verbeteren van een bestaand proces binnen hun zorginstelling.

Het zesde en afsluitende dagdeel van ons programma is gericht op de praktische aspecten van het implementeren en integreren van AI-oplossingen binnen zorginstellingen. Dit segment is ontworpen om deelnemers niet alleen te laten reflecteren op de opgedane kennis, maar hen ook te voorzien van een helder stappenplan en strategieën voor de daadwerkelijke implementatie van AI in hun werkomgeving.

Deze afsluitende sessie is ontworpen om de deelnemers niet alleen te laten reflecteren op wat ze hebben geleerd, maar ook om hen uit te rusten met concrete plannen en strategieën voor de implementatie van AI in hun eigen werkomgeving. Het doel is om elke deelnemer te inspireren en te motiveren om met vertrouwen en kennis AI-initiatieven te leiden binnen hun zorginstellingen, waardoor de kwaliteit van zorg en operationele efficiëntie naar een hoger niveau worden getild.

Kennis en vaardigheden

Na het voltooien van dit programma hebben deelnemers de volgende kennis en vaardigheden opgedaan:

Deze vaardigheden stellen deelnemers in staat om met vertrouwen en kennis AI-initiatieven te leiden binnen hun zorginstellingen, waardoor ze de kwaliteit van zorg en operationele efficiëntie naar een hoger niveau kunnen tillen.

Dit programma is een uitgelezen kans voor financiële professionals in de zorg om zich te verdiepen in de wereld van AI en ChatGPT. Door de combinatie van theorie, praktijkvoorbeelden en interactieve oefeningen worden deelnemers niet alleen voorzien van de nodige kennis, maar ook geïnspireerd om deze innovatieve technologieën toe te passen binnen hun eigen organisaties. Het doel is om de deelnemers te empoweren om leiderschap te tonen in de digitale transformatie van de zorgsector, met een sterke focus op het verbeteren van patiëntenzorg en operationele efficiëntie.

Unieke kenmerken van het programma

Extra opties

Door deze thema’s te integreren in het opleidingsprogramma, biedt Fizi haar leden een waardevolle en toekomstgerichte aanvulling op hun professionele ontwikkeling, gericht op het benutten van de mogelijkheden van AI en ChatGPT om hun dienstverlening te innoveren en te verbeteren.

Algemene informatie

Het programma ChatGPT & AI is speciaal bedoeld voor zorgfinancials. Zowel leden als niet-leden van Fizi kunnen deelnemen aan het programma.

Ben je (nog) geen lid?
Bekijk dan onze Fizi lidmaatschappen en ontdek de voordelen.

Per periode kunnen er 12-15 personen deelnemen aan het programma. Bij veel interesse kan er een extra programma gestart worden.

Het programma bestaat uit 6 dagdelen van 13.00 – 17.00 uur.

De data zijn:

  • Maandag 27 mei 2024  
  • Maandag 3 juni 2024
  • Maandag 10 juni 2024
  • Maandag 17 juni 2024
  • Maandag 24 juni 2024
  • Maandag 1 juli 2024

Het programma vormt één geheel, er kan niet op afzonderlijke dagdelen worden ingeschreven. De bijeenkomsten kunnen niet online worden gevolgd en er vinden geen opnames plaats.

Verhinderd op bovenstaande data, maar wil interesse?
Neem dan contact met ons op en laat weten dat je interesse hebt in deelname aan het volgende programma.

Regio Utrecht.

Voor het programma hanteren we de volgende tarieven.

Fizi-leden: € 2.595,- per deelnemer
Niet-leden: € 3.450,- per deelnemer

Tijdens de bijeenkomsten word je deskundig begeleid door AI-expert Wahbe Rezek.

Nog geen Fizi-lid,

maar wel interesse?

Ontdek onze lidmaatschappen!

Wil jij als zorgfinancials aan de slag met ChatGPT en AI?

Meld je dan direct aan!

Wellicht is dit ook interessant voor jou!

Implementatietraject Rolling forecasting

Ga jij voor een succesvolle invoering van Rolling forecasting binnen jouw zorgorganisatie en wil je hierbij optrekken met en leren van collega’s uit jouw sector? Dan is dit het perfecte implementatietraject voor jou!

Young Financials met elkaar in gesprek tijdens het Fizi Jaarevent 2023

Intervisietraject Young Financials

Als Young Financial in de zorgsector komt er heel wat op je af. Daarom start er weer een nieuwe intervisiereeks voor Young Financials. Intervisie betekent jezelf verder ontwikkelen, je netwerk verstevigen en je kennis vergroten.