Bijeenkomst

Integraal begroten in de zorg: een begroting met draagvlak

Laden Bijeenkomsten

Bijeenkomst informatie

26 maart van 12:00 – 17:00

Performation

Beetslaan 19A
Bilthoven, 3723 DW

Sectoroverstijgend

Gratis € 150,- voor niet-leden

Wil jij de toegankelijkheid van de zorg verbeteren en tegelijkertijd de efficiëntie van je ziekenhuis vergroten? Heb je als financial het gevoel dat jij verantwoordelijk bent voor de begroting? Dan is onze bijeenkomst over integraal begroten in de zorg een absolute must-attend!

Tijdens deze inspirerende en interactieve bijeenkomst gaan we aan de slag met de inrichting van een integraal begrotingsproces. Hoe en in welke volgorde brengen we samenhang in de financiële begroting, capaciteitsbegroting, verkoopdoelen, strategische speerpunten en formatie?

Johan Miedema (Controller Flevoziekenhuis) neemt je mee in hoe het Flevoziekenhuis werkt aan integrale sturing middels data- & dialoog gedreven zorgsturing en het onderzoek dat zij samen met Performation uitvoeren naar vroege waarschuwingssignalen bij veranderingen in de zorgproductie.

Performation heeft een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar hoe ziekenhuizen de balans tussen financiële duurzaamheid en kwaliteit van patiëntenzorg kunnen behandelen. Uit het benchmarkonderzoek blijkt dat bijna ieder ziekenhuis bezig is met het vergroten van de integraliteit in hun bedrijfsvoering. Het onderzoek toont aan waarin de ziekenhuizen van elkaar verschillen en wat zij van elkaar kunnen leren.

Tijdens deze bijeenkomst:

  • Leer je hoe je met toekomstgerichte planning en strategische sturing kunt anticiperen op veranderingen in de zorgsector én de impact hiervan op inkomsten, capaciteit en personeel.
  • Ontdek je hoe succesvolle ziekenhuizen strategische kaders stellen, productie, inkomsten, capaciteit, personele inzet en kosten met elkaar verbinden, en systematisch bijsturen voor optimale resultaten. Hierbij plaatsen zij de verantwoordelijkheden op de juiste plek.
  • Leer je van de ervaringen uit de praktijk.

Deze bijeenkomst is interessant voor financials, planning & control, capaciteitsmanagers en lijnmanagement.

Bekijk de algemene voorwaarden van onze Fizi bijeenkomsten:
Algemene voorwaarden bijeenkomsten (pdf)

Aankomende bijeenkomsten

Bijeenkomst

Extra introductiebijeenkomst Rolling forecasting

  • Bilthoven
  • 8 maart van 12:00 - 15:45
Bijeenkomst

GZ Event

  • Bilthoven
  • 14 maart van 13:00 - 20:00
Bijeenkomst

Bijeenkomst over ChatGPT & AI

  • Bilthoven
  • 19 maart van 13:00 - 17:00